Werken aan onze turnzaal

We zijn volop gestart met de werken aan onze turnzaal.  Deze werken zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd.  We proberen dit uiteraard met zo weinig mogelijk overlast te doen, zonder trainingen te moeten schrappen.  Binnen enkele maanden kunnen we dan trots onze vernieuwde turnzaal in gebruik nemen voor de volgende …..jaar !