We starten op 1 september ! Lees goed alle bijzondere maatregelen !!

Beste gymnasten en dansers,
Beste ouders,

Ondanks de moeilijke situatie die heel de wereld en dus ook ons treft, willen we proberen vanaf 1 september er het beste van te maken en onze turnlessen weer op te starten. Om dit te kunnen doen, zijn er een aantal regels waarmee we rekening dienen te houden en die te allen tijde gerespecteerd zullen worden. Wij vragen jullie medewerking in de naleving hiervan.

Samen kunnen we zo hopelijk instaan voor een leuk en veilig Gym- en dansseizoen !!

Blijf vooral ook onze Facebookpagina volgen voor de laatste updates en nieuwtje.

Eventuele bijkomende bijzonderheden per groep worden u door de verantwoordelijken van elke groep meegedeeld.

 1. Het binnenkomen en buitengaan (Bosuil 140)
 • Wees op tijd. De deur zal beperkt open zijn.
 • De gymnasten/dansers komen binnen langs het straatje tussen SILOK en nummer 138.

Leden van boven de 12 jaar dragen een mondmasker tot ze binnen zijn.

 • Ouders mogen niet voorbij de drop-off zone.
 • Zowel voor bij het binnen- als bij het buitengaan is ontsmetten met de voorziene of meegebrachte ontsmettingsgel verplicht.
 • Zorg ervoor dat je thuis naar toilet bent geweest om zo het toiletbezoek te minimaliseren
 • Neem zo weinig mogelijk spullen mee.

Kom in sportkledij naar de les.

Jassen blijven achter bij de ouders.

In een zakje kunnen turnpantoffels en eventueel drinken meegebracht worden.

De kleedkamers en douchen zullen NIET gebruikt worden.

 • De les stopt 5 minuten voor het geplande einde. Wees dus op tijd om uw kind af te halen. Ze komen buiten langs de achterdeur via de tuin.
 • Tijdens het wachten draagt u een mondmasker en houdt u 1,5m afstand van de andere ouders.
 1. Maatregelen
 • De wc’s en toestellen worden op regelmatige basis en zeker na elke training ontsmet.
 • Trainers dragen mondmasker indien er onvoldoende afstand is tussen hem en de leden.
 • Ons nieuw verluchtingssysteem zorgt voor goede zuivering van de lucht in de turnzaal.
 • De trainers kunnen opteren voor een buitentraining. Ook kunnen ze vragen aan de leden om zelf een matje mee te nemen. Dit wordt tijdig aan de leden gecommuniceerd.
 1. Symptomen

We vragen dat iedereen die zich niet goed voelt en symptomen vertoont (koorts, verkoudheid, keelpijn…) thuis blijft en geen risico’s neemt. Wanneer de symptomen pas tijdens de training naar boven komen, stopt de deelname aan de training onmiddellijk. Wie kan/mag, gaat zelfstandig naar huis, voor de anderen worden de ouders opgebeld. Ouders moeten tijdens de trainingsuren dus steeds beschikbaar zijn om hun kinderen af te halen. Ook voor de training willen we vragen om de communicatiekanalen in het oog te houden om zo op de hoogte te blijven van last-minute annulaties. Bevestig dan steeds de ontvangst van het bericht. Er zal wel steeds iemand aanwezig zijn voor moest u het bericht gemist hebben.

 1. Regelgeving

De belangrijkste passage uit deze protocollen:

Georganiseerde sportactiviteiten zijn toegelaten met maximaal 50 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximumaantal van 50 personen.

Gedurende het verloop van de sportactiviteit blijft deze bubbel vanzelfsprekend behouden. Tussen verschillende sportactiviteiten onderling hoeven dit niet steeds dezelfde 50 personen te zijn, maar wees verstandig en beperk je verschillende bubbels zo veel mogelijk.

Tijdens de sportactiviteiten is de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters in de bubbel niet verplicht en is onderling contact opnieuw mogelijk. Toch roepen we op om zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Sportwedstrijden zijn opnieuw mogelijk mits toepassing van de protocollen.
Kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten (Dit is een provinciale uitzondering).