Voorlopig overzicht wedstrijden 2011

Bij de start van het nieuwe jaar geven we u ook graag het (voorlopige) wedstrijdoverzicht mee voor 2011. Uiteraard wensen we alle gymnasten veel succes toe en hopen we veel supporters te mogen verwelkomen op alle wedstrijden. Voor de laatste details (exacte plaats en uren) kan u steeds terecht bij de train(st)ers, meters en peters, en op www.gymfed.be