Vanaf 1 augustus worden de inschrijvingen ook opengesteld voor nieuwe leden !

Sinds het einde van vorig seizoen konden alle bestaande leden al “bevoorrecht” inschrijven voor het schooljaar 2013-2014.  Vanaf 1 augustus worden de inschrijvingen ook opengesteld voor nieuwe leden.  Vanaf nu geldt dus het principe “eerst is eerst”.  Bestaande leden die nog niet ingeschreven zijn kunnen dus beter niet te lang meer wachten.

Nieuwe leden kunnen enkel inschrijven via onderstaande procedure:

*  Open het inschrijvingsformulier (beide delen) en vul het volledig in, met op het einde je handtekening (indien minderjarig de handtekening van één van de ouders) ==> inschrijvingsformulier deel 1  – deel 2

* Stort het juiste lidgeld op het rekeningnummer dat vermeld staat op het inschrijvingsformulier – met duidelijke vermelding van je naam en de vermelding “nieuw lid”

* Bezorg het inschrijvingsformulier aan Silok vzw – Bosuil 140 – 2100 Deurne  of scan het formulier in en mail het door naar info@silok.be

* Lees ook aandachtig het bijgevoegde informatieformulier voor onze leden.

Enkel na ontvangst van een correct ingevuld en ondertekend formulier, en de betaling op de rekening ben je ook daadwerkelijk ingeschreven. 

Tot binnenkort in onze turnzalen !