Trainingsschema week turnshow !

Momenteel zijn alle SILOK gymnasten en bestuursleden volop aan de gang met de voorbereiding van onze turnshow op zondag 1 juni 2014.  Hiervoor trainen we extra in de dagen die de turnshow voorafgaan in de sporthal Arena (Arenaplein 1 – 2100 Deurne).  Hier vindt u het oefenschema dat hiervoor werd opgesteld. We vragen dan ook uitdrukkelijk om stipt op deze belangrijke trainingen aanwezig te zijn.  Elke groep heeft maar beperkte tijd om alles ter plaatse te oefenen dus zullen we erg efficiënt te werk moeten gaan.

Tijdens de trainingen, en zeker ook tijdens de generale repetitie, kunnen ouders of andere supporters terecht in de aanpalende cafetaria van de sporthal.

We hopen er samen een prachtige turnshow van te maken.

Met sportieve groeten,

Jan Verhaegen                                                     Inge Wtterwulghe
Voorzitter SILOK vzw                                           Technisch directeur

Zaterdag 31 mei alle deelnemers aanwezig om 16u15 voor generale repetitie

Zondag 1 juni alle deelnemers aanwezig om 13u00 voor turnshow