Terug meer Hobby’s mogelijk

Sinds 12 mei verviel de aanbeveling waarbij kinderen slechts één hobby per week mochten uitvoeren.
Hierdoor kunnen sommige kinderen opnieuw terug komen turnen of dansen, waar dat tot nu toe niet meer mogelijk was.

Om zeker te zijn dat we hierdoor niet het max. aantal kinderen in de zaal (nog steeds max.10) niet overschrijden zullen vanuit elke groep de ouders gecontacteerd worden.

We kunnen dan per groep bekijken hoe we dit verder het beste kunnen organiseren.

Zo komen we alweer een klein stapje dichter bij onze “normale” trainingen.

Ondertussen wachten we ook de details af van de nieuwe richtlijnen die waarschijnlijk zullen ingaan op 9 juni, zodat we ook voor de laatste weken van het seizoen ons opnieuw kunnen aanpassen”