Opstart seizoen 2020 – 2021

Dag Silok gymnasten, dansers, ouders, medewerkers en bezoekers van ons cafetaria.
In de eerste plaats hoop ik dat iedereen de vakantie op een veilige en gezonde manier is doorgekomen.

In maart zijn we abrupt moeten stoppen met al onze activiteiten omwille van de uitbraak van het COVID 19 virus. Ondertussen zijn we dik 5 maanden verder en proberen we met onze club te kijken op welke manier we terug kunnen opstarten in september.

De afgelopen maanden hebben we met alle verantwoordelijken verschillende keren ‘virtueel’ samengezeten en heel grondig gewikt en gewogen om te beslissen hoe we op de meest veilige manier kunnen starten.

De meest veilige manier voor onze gymnasten en dansers maar zeker ook de meest veilige manier voor onze vrijwilligers. Ik denk dan aan de trainers, assistent trainers, meters en peters die terug in de zaal moeten gaan staan met een groep turners of dansers maar ook aan de vrijwilligers die in de week en in het weekend onze cafetaria openhouden.

Omdat voor beide activiteiten, het turnen enerzijds en de cafetaria anderzijds, heel veel richtlijnen en regels worden opgelegd door de overheid en de Gymfed hebben we besloten om ons in de 1e plaats te focussen aan de heropstart van het gymnastiek- en dansgedeelte. Dat is uiteindelijk ook onze hoofdactiviteit.

Dat betekent dat we voor de maand september onze cafetaria nog gesloten gaan houden en alle bijhorende activiteiten die gepland stonden in september geannuleerd of verplaatst worden.

Vanaf nu zitten we met het bestuur elke twee weken samen om de situatie te herbekijken en bij te sturen daar waar nodig. Hopelijk kunnen we positief evolueren en stap voor stap het normale clubleven terug opstarten.

Voor alle leden en medewerkers wil ik vragen om heel goed onze Facebook pagina in het oog te houden en de e-mails vanuit de club steeds goed te lezen.
Volgende week krijgen jullie een uitgebreide update i.v.m. de heropstart van het turnen en dansen.

Ik hoop, samen met al onze verantwoordelijken, dat we de opstart op een veilige en respectvolle manier kunnen laten verlopen en we er met zijn allen voor zorgen dat we snel terug het Silok familiegevoel kunnen voelen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en hopelijk tot binnenkort.

Namens het Silok bestuur
Ann Dens, voorzitter Silok vzw

 

Volg goed onze SILOK facebookpagina voor de laatste updates i.v.m. de opstart van ons seizoen 20-21