Visie en missie

Silok wenst een grote turnvereniging ( > 600 leden ) te zijn en te blijven :

met een aanbod aan :

 • Recreatief turnen/dansen : voor een zo breed mogelijk publiek ( van 3 tot 103 jaar ) in een zo ruim mogelijk gamma ( algemene basisgymnastiek, jazzdans, lange mat, mini- trampoline, toestelturnen, trendy gymnastiek, yoga,…).
 • “Demo”- turnen/dansen : voor de meer getalenteerde gymnasten ( d.w.z. uitgekozen door de trainer op basis van een zeker “kunnen”, waarbij vooraf bepaalde normen werden vastgelegd ) en gericht op volgende disciplines : algemene gymnastiek, jazzdans, tumbling, acro. Dit in samenwerking met andere clubs. (Topgym Antwerpen)
 • Wedstrijdturnen : voor de zéér getalenteerde gymnasten ( d.w.z. uitgekozen door de trainer op basis van een zeker “kunnen”, waarbij vooraf bepaalde normen werden vastgelegd en waar bij tussentijdse evaluaties voldoende vooruitgang merkbaar is ) en specifiek gericht op de discipline artistieke gymnastiek, tumbling en trampoline.
 • Topgym : Voor de super getalenteerde gymnasten (d.w.z. uitgekozen door de trainer en voldoen aan bepaalde selectiecriteria/testen opgesteld door de Gymfederatie). Deze gymnasten worden opgeleid om deel te nemen aan internationale wedstrijden (EK, WK OS) en dit in combinatie met studie. Dit is specifiek gericht naar AGD en Tumbling. Dit in samenwerking met andere Antwerpse clubs en Gymfed.

waarbij gestreefd wordt naar :

 • kwaliteit : door aangename lessen aan te bieden, gegeven door gemotiveerde en gediplomeerde trainers.
 • creativiteit : door vernieuwend te zijn en steeds op zoek te (blijven) gaan naar “beter”.
 • flexibiliteit : door open te staan voor nieuwe trends, nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen.
 • respect : (voor medemens, materiaal en infrastructuur) door het sociaal- en verantwoordelijkheidsgevoel van elk individu aan te spreken en te stimuleren, zodat iedereen zich in de (familiale) vereniging “thuis” voelt.

dit alles met :

 • lidgelden aan democratische prijzen ( d.w.z. gezinsvriendelijk en rekening houdend met ieders budget).

Naast het sporttechnische worden allerhande activiteiten ingericht om te zorgen voor een bruisend en sociaal clubleven binnen Silok.

De belangrijkste worden hier voor u op een rijtje gezet:

Quizafdeling – Bevrijdingsfeesten – Rommelmarkt – Sint aan huis – Sinterklaasfeest – Sportkamp – Kaartavond – Allerlei feestjes – Cultuuruitstappen – seniorennamiddagen, …

Alle opgesomde activiteiten staan open voor al onze leden.

Om onze visie en missie te realiseren werken wij samen met verschillende organisaties:

 • Gemeentescholen: gebruik zaal en plaatsing materiaal dat door de school kan gebruikt worden. Deelname aan de opendeurdagen georganiseerd door de scholen
 • Gymfederatie Vlaanderen
 • Uitbouw Topsport Antwerpen:
 • Sportraad District Deurne
 • Stedelijke sportraad Antwerpen

Code of Conduct

 Turnkring SILOK werkt volgens een huishoudelijk reglement dat van toepassing is op alle  leden die aangesloten zijn bij de club. De tekst is beschikbaar op onze website onder “lid  worden” en op aanvraag krijgt iedereen de papieren versie.

Turnkring SILOK vzw wijst elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, geloof, levensbeschouwing, afkomst en geaardheid af. Klachten kunnen neergelegd worden bij de Raad van bestuur of bij de ombudsvrouw.