Meer over Silok, informatieformulier, reglement, …

Onze club volgt zoals steeds het protocol voor de sport en de adviezen van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met het aanduiden van een Covid coordinator binnen de club. Je kan deze contacteren via mail : info@silok.be of telefoon 0032 477 33 80 99 ==> Jan verhaegen

Informatieformulier voor onze leden

De Missie van Silok

Gedragsregels binnen Silok

Ethische code voor trainers : https://www.silok.be/ethische-code-voor-trainers/

Ethische code voor sporters ; https://www.silok.be/wp-content/uploads/Etische-code-voor-sporters.pdf

Uurrooster 2020 2021