Kunnen we buiten turn- of dansles geven ?

Zoals jullie weten mogen buitensportactiviteiten onder bepaalde voorwaarden terug opgestart worden met max 20 personen. De Gymnastiekfederatie heeft hier al over gecommuniceerd en vraagt de clubs hier creatief mee om te springen. Wij doen immers niet aan “buitensport”, en onze mogelijkheden buiten de zaal en zonder materiaal zijn erg beperkt.

Tijdens het hemelvaartweekend van volgende week zullen we met een heel beperkt aantal groepen een aantal zaken uittesten in de Silok speeltuin. Op basis van deze testlessen gaan we dan samen met al onze trainers bekijken of we hier wel of niet mee aan de slag kunnen.

De gezondheid van onze medewerkers en leden zal altijd het belangrijkste argument zijn.

We houden jullie alleszins op de hoogte !