Dure voorwerpen uit de kleedkamers !!

Jammer genoeg wordt ook Silok nu en dan geconfronteerd met “het verdwijnen” van dure spullen uit de kleedkamers.  We raden dan ook alle gymnasten en dansers aan om deze dure spullen zoveel mogelijk thuis te laten.  Om de veiligheid te verhogen is er in elke zaal een “speciale doos” beschikbaar waar portefeuilles, gsm’s, … kunnen worden bewaard door de meter van de groep.  Wie in de zaal op de Bosuil iets “verloren” heeft kan altijd eens kijken in de rieten mand in de eerste kleedkamer met de “gevonden voorwerpen”.