Betaling sportcheques loopt vertraging op

Begin december 2010 leverde Silok meer dan 200 sportcheques af bij het Disctrict Deurne voor terugbetaling van een deel van het lidgeld aan onze jonge leden en senioren.  Wij wachten voorlopig nog op de betaling van de stad Antwerpen om dit aan onze leden te kunnen doorstorten. Wij ontvingen hierover meer toelichting via de sportdienst van Deurne.

Beste sportvriend,


Begin december hebben we al de sportcheques van uw club ontvangen. De opdracht tot betaling werd vrijwel onmiddellijk na goedkeuring door het districtscollege midden december doorgegeven aan de dienst Financiën. Alle uitbetalingen van het district gebeuren door deze overkoepelende dienst aangezien de stadontvanger steeds zijn goedkeuring hierover moet geven. Dat is nu eenmaal de complexe werking van een grootstad.


Normaal gezien moest de betaling van de sportcheques op dit moment op de clubrekening staan. Na rondvraag bij de dienst Financiën blijkt er een probleem opgedoken te zijn.

Dit omdat er bij de stad Antwerpen in december een overschakeling van boekhoudprogramma op het programma stond. Door deze overschakeling dienden alle medewerkers van de dienst Financiën dit nieuwe programma onder de knie te krijgen. Dit liep echter niet van een leien dakje en er gebeurden heel wat fouten. Dit nieuwe systeem vraagt een hele aanpassing van de verschillende medewerkers die zeer vertrouwd waren met het vorige programma. Door deze overschakeling kan het zijn dat het geld van de sportcheques nog niet op de rekening staat. Voor de clubs waar dat nog niet geval is, stelt men momenteel volop alles in het werk om de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen.

Men hoopt dat dit probleem zo snel mogelijk van de baan is en dat het geld in maart op de clubrekening staat.


Sportieve groeten,Bob Peeters | Sportantenne Deurne
Jeroen Lanoote | Medewerker Sportantenne Deurne

Stad Antwerpen | Vzw Antwerpen Sportstad

Ontmoetingscentrum Den Tip | Van den Hautelei 79 | 2100 Deurne

tel + 32 3 283 49 70 | gsm + 32 486 25 05 47 | fax +32 3 340 49 62

bob.peeters@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be

sportantenne.deurne@stad.antwerpen.be | www.deurne.be