Aanpassing uurrooster voor Jazz Kids 1 en Jazz Kids Mini

Vanaf 15/2/2011 zijn de trainingsuren van de Jazz Kids gewijzigd. Deze aanpassing komt er naar aanleiding van het gewijzigde ledenaantal in deze groepen. Voortaan trainen de Jazz Kids 1 mini’s van 17.30u-18.30u (ongewijzigd) en de Jazz Kids 1 van 18u-19.15u